2011 m. kovo 9 d., trečiadienis

"KRYŽIAUS KELIAS"

Kryžiaus kelias – procesija, atsiradusi prisimenant Via Dolorosa  („Skausmingąją gatvę“) Jeruzalėje – tai 14 stacijų (stočių), simbolizuojančių Jėzaus Kristaus kančios kelią nuo patekimo pas Poncijų Pilotą iki pat nukryžiavimo, palaidojimo, jas vainikuoja garbingasis Jo prisikėlimas.
Mūsų bažnyčioje kryžiaus keliai bus einami sekmadieniais 9 val. (lenkų klb.), 10.45 - prieš jaunimo mišias (beje - šiuos kryžiaus kelius organizuoja parapijos jaunimo grupelės - ministrantai, gimnazistai, ateitininkai, globos namų auklėtiniai), ir 12 val. - prieš sumą.