2011 m. vasario 17 d., ketvirtadienis

Vasario 16

Vasario 16 - tąją Švenčionėliškiai 11 val. buvo pakviesti švęsti bažnyčioje. Per pamokslą kalbėjęs kleb. E. Paulionis pastebėjo, kad Lietuvos gyventojai po truputį tampa abejingi Valstybinėms šventėms. Jaunoji karta ir toliau maitinama brangiomis pramogomis ir šventėmis. 
Galima tik spėlioti kodėl-gal šaltis, gal slidus kelias, ar dar kitos priežastys nei į bažnyčią nei į kultūros centrą, kuriame vyko koncertas nesutraukė daug žmonių. Priežastis slepiasi matyt pačiuose mumyse. Kviečiame pasiskaityti Vilucko straipsnį (http://viluckas.lt/demokratija-yra-rizika).