2013 m. lapkričio 23 d., šeštadienis

Kristus Karalius

Lapkričio 24 d. Kviečiame dalyvauti liturginių metų užbaigoje - Kristaus Karaliaus šventėje. Šv. Mišios aukojamos 12 val. 
Švęsdami Kristaus Karaliaus šventę, dėkokime Dievui už jaunimą, kuris nepasiduoda blogio pranašų įkalbinėjimams ir savo širdyse gina tikrąsias vertybes. Šiandien kiekvienam, save laikančiam Kristaus draugu ir sekėju, iškilusi užduotis visomis jėgomis ginti žmogaus vertę: ginti jaunimą nuo suvedžiotojų, atkurti moters kilnumą, kad ji būtų laikoma ne preke, bet gražiausiu Dievo kūriniu, ypač ginti žmogaus gyvybę tada, kai jis pats nepajėgia apsiginti.