2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis

2017 m. rugsėjo 17 d., sekmadienis

Švč. Mergelė Marija Sopulingoji

       Švč. Mergelė Marija Sopulingoji, stovėdama prie Jėzaus kryžiaus, intymiai ir ištikimai prisijungė prie išganingos Sūnaus kančios ir tapo naująja Ieva. Kaip pirmoji moteris savo neklusnumu žmoniją pasmerkė mirčiai, taip ši nuostabiu klusnumu padėjo savo dieviškajam Sūnui mums grąžinti laimingo amžinojo gyvenimo galimybę.
Rugsėjo 17 d. mūsų bažnyčioje švenčiami Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios atlaidai. 


2017 m. rugsėjo 14 d., ketvirtadienis

Švenčionėlių parapijos 110-ies metų paminėjimas 2017.08.20


Kviečiame pasigrožėti akimirkomis iš parapijos 110 m. paminėjimo šventės. Nuotraukų autorius - menininkas Algis Jakštas.

Nuoroda: https://photos.app.goo.gl/WXvZ5jfvplh04BbV2

2017 m. rugsėjo 1 d., penktadienis

Rugsėjis


Kažkas pabeldė į duris,
kažkas miegot neleidžia…
Atmerkęs nuostaboj akis
matai Rugsėjo veidąSu rugsėjo 1 - ąja sveikiname visus parapijiečius pradedant naujus mokslo ir žinių metus!  
Rugsėjo 3 d. 12 val. Šv. mišios aukojamos už mokinius, mokytojus, studentus ir visą švietimo bendruomenę. 

2017 m. rugpjūčio 20 d., sekmadienis

Švenčionėliškiai paminėjo 110-ąjį parapijos įkūrimo jubiliejų

Rugpjūčio 20 d. Švenčionėliškiai paminėjo 110-ąjį Šv. Edvardo parapijos įkūrimo jubiliejų. Parapijos bažnyčioje šv. Mišias aukojo Švenčionių rajono Dekanas Kunigas Medardas Čeponis, svečias iš Pabradės - Klebonas Kunigas Deimantas Braziulis ir Švenčionėlių Klebonas Kunigas Raimundas Macidulskas. 
„Mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms“ sakoma šios dienos Evangelijoje. Džiugu ir malonu matyti, kaip nuoširdžiai šiandien susirinkę tikintieji meldėsi, klausėsi Dievo žodžio, nešė atnašas, skaitė skaitinius, giedojo, koncertavo, nuoširdžiai plojo atlikėjams - Švenčionėlių parapijiečiams. Bažnyčios šventoriuje - buvusios bažnyčios vietoje - pasodintas ąžuoliukas simbolizuos parapijiečių tvirtumą ir gyvą, tikinčią bendruomenę.
Ačiū parapijiečiams ir svečiams prisidėjusiems prie parapijos jubiliejaus paminėjimo, dalyvavusiems šventinėse šv. Mišiose, atlikėjams, jaunimui, parapijos pastoracinei ir ekonominei taryboms - už šventės organizavimą. 

2017 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis

2017 m. rugpjūčio 15 d., antradienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ ŠVENTĖ

       Rugpjūčio 15-oji – Žolinė kitaip dar vadinama švč. Mergelės Marijos ėmimo Dangun švente. 
    Šią dieną Švenčionėlių bažnyčioje susirinkusieji gausiu apsilankymu, skaitymais iš šventojo rašto, atnašomis, giesmėmis pagerbė švč. Mergelę.


               Pasakojama, kad Jėzaus motinos Marijos mirties apaštalai budėjo prie jos kapo. Petras išvydo, kaip Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į dangų. Atidarę patikrinti karstą, apaštalai Marijos kūno neberado - karste buvo tik daugybė gražių gėlių...
     Protėviai tikėjo, kad šventintos žolės gali apsaugoti namus nuo įvairių negandų, tad užėjus perkūnijai, šventinta puokšte pasmilkydavo namus.
    Tiems, kurie negalėjo atvykti į šventę – kviečiame švč. Mergelę Mariją pagerbti nuvykus į Pivašiūnų atlaidus, kurie truks iki rugpjūčio 22 d.
Nuoroda: PIVAŠIŪNAI