PARAPIJOS NAMAI

Tikinčiųjų patogumui pastatas esantis Bažnyčios g. 26 - (buvusioji mūrinė klebonija) yra skirtas parapijos tikinčiųjų reikmėms. Jei norite rengti seminarus, mokymus, paskaitas - tikėjimo klausimais, jei norite repetuoti - mokytis giedoti arba paprasčiausiai kartu su bažnyčios bendruomenės nariais susitikti sekmadieniais ir pasikalbėti prie arbatos puoduko - drąsiai kreipkitės į parapijos kleboną.
________________________________________________

Švenčionėlių parapijos namų užimtumo grafikas:

VII  - Atidaryta nuo 9.30 iki 15.00


  • 10.00 Choro repeticija. ats. Gytis Š. (pagrindinėje salėje)
  • 11.00 Choro repeticija. ats. Gytis Š. (pagrindinėje salėje)
  • 13.00  Pirmos Šventos komunijos vaikų ruošimo grupė (I ir II svetainėje )
  • 13.00  Motinų maldoje grupė ats. Nijolė N. (II svetainėje)