2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis

ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS

Kovo 4 d. - šv. Kazimiero, Lietuvos ir  jaunimo globėjas. Nors šv. Kazimieras gyveno tik 25 metus, tačiau paliko ryškų tikėjimo bei pamaldumo Dievui pavyzdį.  
Šv. Kazimieras skirtingai nei jo luomo bendraamžiai pasižymėjo nepaprastu tyrumu, darbštumu, neturto meile ir jautrumu vargšams. Jis laikėsi griežtos dienotvarkės: rytą – šv. Mišios, dieną – darbas, vakare – ligonių lankymas, vargšų šelpimas.
Šv. Kazimieras darbais įrodė, kad norint sekti Kristumi, reikia visą save atiduoti kitiems. Skrupulingas taisyklių vykdymas nieko nereiškia. Reikia atiduoti save žmonėms iš vidaus.
Kovo 4 d. mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus aukojamos vakare – 19 val. po Šv. Mišių  pasimelsime prie Kazimiero Gailiaus kapo.