2014 m. liepos 18 d., penktadienis

Su Švenčionėliškiais pasisveikino naujas Klebonas R. Macidulskas

     Šių metų liepos 13 d. mūsų bažnyčioje šv. Mišias aukojo naujai paskirtas klebonas Kun. Raimundas MACIDULSKAS. Klebonas aukojo visas tris šv. Mišias Švenčionėliuose ir dar vienerias Januliškio koplytėlėje - taip prisistatė parapijiečiams, pasipasakojo apie save. Po mišių kleboną pasveikino "Švenčionėlių bendruomenės" atstovai, lenkiškai kalbantis jaunimas, "Švenčionėlių ateitininkų" organizacijos atstovai, Švenčionėlių bažnyčios choras. Klebonas padėkojo už sveikinimus ir paprašė parapijiečius priimti jį kaip kunigą ir kaip žmogų. 
     Klebonas nutarė apsigyventi tame pačiame name, kuriame gyvena vikaras Dovydas, o buvusią kleboniją atiduoda parapijos reikalams.