2013 m. kovo 30 d., šeštadienis

Su šv. Velykomis!


Švęsdami Kristaus Prisikėlimo slėpinį, maldoje palinkėkime vieni kitiems daug gerumo, atlaidumo ir broliškumo. 
Tenelieka nė vieno žmogaus, kurio neapglėbtų mūsų meilė ir gero linkėjimas, tuomet ir mes patys tikrai patirsime dvasinio prisikėlimo džiaugsmą.


Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus Velykinis sveikinimas