ŠARVOJIMO SALĖ

Atsitikus nelaimei (mirus artimiesiems) - visada galite kreiptis dėl šarvojimo salės esančios bažnyčios šventoriuje. Kreiptis į parapijos kleboną R. Macidulską.