2017 m. gegužės 24 d., trečiadienis

Šv. mišios už abiturientus

Gegužės 25 d. 9 val. bažnyčioje bus aukojamos šv. mišios už abiturientus. 
Kviečiame prisijungti Švenčionėliškius ir pasimelsti už mūsų jaunimą.