2017 m. gegužės 5 d., penktadienis

Naujienos  • Šį sekmadienį – Motinos diena. Sekmadienį taip pat minima Pasaulinės maldos už dvasinius pašaukimus diena – melskimės už kunigus ir prašykime naujų pašaukimų šiam kilniam darbui.
  • Tęsiama registracija į piligriminę kelionę – Fatima-Sanjago de Kompostela – nacionalinę Lietuvos dieną su Vilniaus arkivyskupijos tikinčiaisiais ir ganytojais. Kviečiame pakalbinti susidomėjusius ir registruotis.
  • Šventojo Tėvo intencija gegužės mėnesiui: Už Afrikos krikščionis, kad jie pranašiškai liudytų susitaikymą, teisingumą ir taiką pagal Gailestingojo Jėzaus pavyzdį.