2015 m. spalio 1 d., ketvirtadienis

Spalio 18 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Dieve, Tu pašaukei ir mane?!“

ATSINAUJINIMO DIENA Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė, Daukanto g. 28, Kaunas 2015 m. spalio 18 d., sekmadienis

P R O G R A M A

10.00 Šlovinimas ir malda10.45 Konferencija „Kam esu pašauktas? – atpažinimo strategija“.           Dr. Benas Ulevičius (VDU KTF dekanas)11.30 Šlovinimas ir malda. Jaunimo šokis12.00 Konferencija „Gyventi džiaugsmu – nepasiduoti rutinai“.           Ses. Celina Galinytė OSB12.45 Malda13.00 Pietų pertrauka15.00 Darbo grupės:1. „Malda: ką reiškia – likti prie to, kas maitina?“. Kun. Aldonas Gudaitis SJ
2. „Kaip mylėti kūrinijos brolius ir seseris pagal Pranciškaus LAUDATO SI?“.
    Dr. Valdas Mackela (VDU KTF) 
3.  „Trečiojo kelio bendruomenės – Dvasios vaisius mūsų laikmečiui“.
     Rūta Šalaševičienė (Gyvieji akmenys)  

4. „Gyvenimo kelionė – ieškau krypties“ (grupė jaunimui).
     Neringa Širkaitė (Emanuelio bendruomenė)
5. „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane“ (grupė vaikams).
    Ses. Justina ir vaikų tarnavimo savanoriai

6. Užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Gailestingumo versmė

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Dr. Benas Ulevičius16.30 Eucharistijos šventimas.
          Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ ir arkivysk. emeritas Sigitas Tamkevičius SJKviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“

Švč. Sakramento adoracija vyksta viso renginio metu 9.00–16.30 val.
VDU Mažojoje salėje (gretimo pastato II a.). 

Užsiėmimų grupė vaikams vyksta 10.00–13.00 val. ir 15.00–16.30 val.
101 ir 105 aud. (gretimo pastato I a.).