2015 m. rugsėjo 13 d., sekmadienis

INFORMACIJA DĖL VAIKŲ RUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI


Mūsų parapijos bažnyčioje vaikai Pirmajai Komunijai (Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams) ruošiami vienerius mokslo metus (nuo spalio  iki gegužės mėn.) pagal katechetikos centro parengtą programą.
Vaikai priimami tik iš anksto užsiregistravus.
Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę sekmadieniais (po 12 val. šv. Mišių). Sekmadieniais 12.00 val. visi vaikai su tėvais privalo dalyvauti Šv. Mišiose.

Vaikų, norinčių šiais mokslo metais pasiruošti Pirmajai Komunijai, registracija vyksta pas Kleboną arba tikybos mokytojas: Giedrą Umbražiūnienę ir Birutę Stulgaitytę.

Pasibaigus registracijos laikui, vaikai į grupeles nebus priimami.


DĖMESIO !

Spalio mėn. pradėsim ruošti jaunuolius Sutvirtinimo sakramentui. Sutvirtinimo sakramentui rengiami Krikštą ir Pirmąją Komuniją priėmę jaunuoliai nuo 14 metų ir suaugę, pareiškią tam norą. Sutvirtinimą gali ir privalo priimti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas žmogus. Sutvirtinamasis turi būti pašvenčiamosios malonės stovyje, atitinkamai pasirengęs ir sugebąs atnaujinti Krikšto pažadus. Tam pasiruošti padės parapijos katechetai.

Norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą turi lankyti pasiruošimo užsiėmimus, kurie vyks spalio – gegužės mėnesiais. Užsirašyti į užsiemimus galite pas parapijos tikybos mokytojas: Giedrą Umbražiūnienę ir Birutę Stulgaitytę.
Papildomą informaciją galite gauti  užėję į bažnyčios zakristiją.

LAUKIAME JŪSŲ!