2015 m. rugpjūčio 25 d., antradienis

Mišios už mokinius, studentus bei mokytojus

Rugpjūčio 30 d. Šv. mišios bus aukojamos už mokinius, studentus mokytojus. Kviečiame jaunimą ir mokytojus pasimelsti už dvasiškai turtingus ateinančius mokslo metus ir priimti palaiminimą.