2015 m. gegužės 16 d., šeštadienis

Sveikinimas

Sveikiname visus mažuosius katalikus su svarbia diena jūsų gyvenime. Džiaugiamės, kad tėveliai rūpinasi savo vaikais, jų ateitimi. 
Norime palinkėti, kad Pirmosios Komunijos proga uždegta žvakutės liepsnelė niekada neužgęstu jūsų širdyse ir būtų šviesa, vedanti jus tvirtu tikėjimo keliu.

Švenčionėlių parapijos bendruomenė