2015 m. balandžio 4 d., šeštadienis

SVEIKINIMAS

Sveikinu visus parapijiečius Šv. Velykų proga!
     Tai tiesa, Viešpats prisikėlė, aleliuja. Jam šlovė per amžių amžius. Gyvenimas stipresnis už mirtį.
      Viešpaties prisikėlimas yra centrinė katalikų tikėjimo tikrovė ir kaip tokia buvo skelbiama nuo krikščionybės pradžios. Šio stebuklo svarba tokia didelė, kad apaštalai pirmiausia skelbė, kad Kristus gyvas. Štai po dvidešimties amžių pasauliui skelbiame mes - Kristus gyvas! Prisikėlimas - didžiausias mūsų Viešpaties dieviškumo argumentas, raktas visam Jo gyvenimui aiškinti ir mūsų tikėjimo pagrindas. Tai pripildo mūsų širdis džiaugsmo. 
     Būkite laimingi sulaukę Šv.Velykų, keliasi žemė, kilkit ir Jūs. daug naujų darbų, naujos pradžios, artimų žmonių, kurie pritartų ir šiltos ne tik vienos dienos. Pačią gražiausią pavasario šventę tegul palaimina Dievo ranka, tegul kiekvienas laimę suranda ir tegyvena su ja širdyje. 


      Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos klebonas Raimundas Macidulskas