2015 m. kovo 22 d., sekmadienis

Parapijos skelbimai (kovo 22)


  • Kitą šeštadienį (kovo 28 d.) gavėnios rekolekcijos. Šv. mišios aukojamos sekmadienio tvarka: 9.00 val., 10.30 val., 12.00 val.
  • Kitas sekmadienis (kovo 29 d.)- Verbų sekmadienis. Verbų pašventinimas 9.00 val. Po šv. mišių, 10.30 val. ir 12.00 val. verbų šventinimas ir procesija prasidės lauke. 
  • Verbų sekmadienį aukos renkamos Vilniaus kunigų seminarijai.
  • Kitą sekmadienį įvedamas vasaros laikas, prašome nepamiršti pasukti laikrodžius 1 val. į priekį. 
  • Verbų sekmadienį mišios Januliškio koplyčioje 14 val.
  • Didijį trečiadienį lankysime ligonius. Prašome artimuosius ateiti ir užsirašyti. 
  • Didijį ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį - pamaldos vakarais 19 val. 
  • Velykų ryte rezurekcija - prisikėlimo mišios 7.00 val. lenkiškai kalbantiems -9 val. Januliškio koplyčioje mišios bus aukojamos tik antrą velykų dieną.