2015 m. kovo 19 d., ketvirtadienis

Pasninko dėžės akcija


          Prasidėjusi gavėnia kviečia sustiprinti savo širdį pasninku, malda ir išmalda. Praėjusiais metais startavusi gavėnios akcija „Pasninko dėžė“ ir šiais metais yra gera galimybė giliai išgyventi šią patirtį ir dalintis su stokojančiais. Kviečiame penktadienį pasninkauti, o sekmadienį bažnyčioje aukoti ilgo galiojimo maistą ar pinigus tiems, kurie gyvena nepritekliuje. Pasninko dėžėje surinktas maistas ar aukos bus padalinti parapijos ar miesto vargstantiems. 

          Nuoširdžiai melskime širdies atsivertimo, ryžtingai pasninkaukime, dosniai dalinkimės su stokojančiais!