2015 m. sausio 27 d., antradienis

Vasario mėnesį švenčiame ir minime:

Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

Ši liturginė šventė Jeruzalėje buvo švenčiama jau paskutiniame IV amžiaus dešimtmetyje, kai keturiasdešimtą dieną po Epifanijos rengiama procesija į Anastazės bažnyčią, kurioje žmonės  džiaugsmingai dalyvaudavo.
Lietuvoje vasario 2 d. – Grabnyčios yra siejamos būtent su žvake, dar vadinama Grabnyčia. Grabnyčios (graudulinė) žvakė buvo deginama prie mirštančiojo ar per šermenis, uždegama apsaugai nuo perkūnijos ir kitų pavojų.
Tądien senovėje buvo einama į bažnyčias įsigyti šventintų žvakių arba pašventinti savo pačių pasigamintų. Buvo tikima, kad graudulinė žvakė atgina perkūnijos grėsmę, vos užslinkus audros debesims, ją uždegdavo ir statydavo ant palangės. 

Vasario 3 d. minėsime šv. Blažiejų, vyskupą ir kankinį

Šv. Blažiejus, mirė apie 315-316 m. Gydytojas, kilęs iš Kapadokijos. Tapo atsiskyrėliu, vėliau išrinktas vyskupu. Pasak legendos, būdamas kalėjime, stebuklingai pagydė berniuką, kuris duso gerklėje įstrigus žuvies ašakai.

Vasario 5 d. šv. Agotos dieną

Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje. Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui. Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo - tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.

Vasario 16 d. minėsime Lietuvos Nepriklausomybės dieną

Vasario 16 -ąją pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis.Plačiau: Wikipedija