2015 m. sausio 17 d., šeštadienis

Sausio 18–25 d. vyksta maldų už krikščionių vienybę savaitėKasmet sausio 18–25 d. vykta maldų už krikščionių vienybę savaitė.
2015 m. tema - „Jėzus ją paprašė: Duok man gerti“ (Jn 4, 7)

E K U M E N I N I Ų  P A M A L D Ų  T V A R K A R A Š T I S

Sausio 18 d., sekmadienį, 17 val. KLAIPĖDOS Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (Savanorių g. 4).
Dalyvaus įvairių krikščioniškų bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių dvasininkai ir tikintieji. Visus kviečiame kuo gausiau dalyvauti.

Sausio 23 d., penktadienį, 18 val.  paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje KAUNE. Kviečiame gausiai dalyvauti, su savimi turėti žvakutę.