2015 m. spalio 31 d., šeštadienis

Išėjusiems


Ir ateina didžioji Sėjėja mistiškomis armingomis akimis, blankiu veidu ir slaptinga šypsena ant raudonų lyg granatų žiedas lūpų ir, savo baltomis, permatomomis, ilgapirštėmis rankomis tyliai paėmus mūsų ranką, veda už stebuklingos uždangos, kur sėdi paslaptis. Kaip kartais ima noras greičiau pasiekti paslaptį!
(Marija Pečkauskaitė–Šatrijos Ragana, † 1930)

Lapkričio 1d. -  Visų šventųjų šventė.

Visų Šventųjų diena – pagal savo tiesioginį pavadinimą ir yra skirta paminėti tuos asmenis, kurie buvo paskelbti šventaisiais, nes buvo tikima, kad būtent jie padeda gyviesiems, kai to jie prašo savo malda. Visų Šventųjų šventė skiriama ne mirusiųjų paminėjimui, bet tam, kad ilgėtumės šventumo, to skaistaus gyvenimo, kurį gyveno šventieji.

Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 9.00; 10.30 ir 12.00 val.
Po 12 val. šv. Mišių kviečiame dalyvauti gedulinėje procesijoje miesto kapinėse, meldžiantis už mirusiuosius.
Vakare pamaldų nebus.

Lapkričio 2d., Vėlinės.

Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 9.00; 10.30 ir 12.00 val.
Po pamaldų lenkų kalba (10.30) ir 12.00 val. šv. Mišių vyks gedulinė procesija bažnyčioje, meldžiantis už mirusiuosius.

Oktava už mirusius nuo 11. 01 iki 11.07.


Per visą oktavą melsimės už mirusius.