2014 m. spalio 12 d., sekmadienis

Parapijiniai skelbimai 2014 10 12  • Spalio 19 d. vyks pirmas vaikų ir jų tėvelių susitikimas dėl pirmosios komunijos sakramento teikimo pasiruošimo. Po 12 val. -sumos Šv. mišių- renkamės bažnyčioje. Jei kas planuojate, kad kitais metais norėtų priimti pirmąją šv. Komuniją - ateina užsirašyti pas Kleboną. 
  • Spalio 26 d. po sumos Šv. mišių vyks vaikų įrašymas į Šv. Rožinio draugiją. 
  • Prie Šv. Antano skulptūros yra padėta aukų dėžutė skirta sudėtinėms šv. mišioms. 
  • Spalio 26 d. Januliškio koplyčioje Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado atlaidai. Šv. Mišios 14 val.
  • Visą spalio mėn. priimamos aukos Šv. mišių oktavai už mirusius. Prašome užeiti pas Kleboną ir užrašyti mirusių vardus. Vėlinių dieną per visas mišias bus skaitomi vardai tų, už kuriuos ir melsimės vėlinių oktavoje.
  • Šarvojimo salė yra parapijos nuosavybė ir niekam nėra atiduota ar išnuomota. Ji skirta visiems parapijos tikintiesiems.
  • "Carito" darbo laikas (kuris priima drabužius - Mokyklos g.) : penktadieniais nuo 11 iki 13 val. jei atnešate drabužius - jie turi būti švarūs, išskalbti. Prašome būti tvarkingais.
  • Buvusios klebonijos patalpos (Bažnyčios g. nr. 26) keičia paskirtį - čia dabar Švenčionėlių parapijos namai. Jose vyksta ekumeniniai, evangelizaciniai susitikimai, kunigų susirinkimai,  parapijos Tarybos  susirinkimai, choro repeticijos, ateitininkų susirinkimai, renkasi parapijos maldų grupelės, mišiose patarnaujantis jaunimas. Jei esate aktyvus parapijietis ir norite tikintiesiems pasiūlyti įdomų renginį, veiklą - kreipkitės į parapijos kunigus arba į parapijos Tarybą.
  • Renkamos aukos Ukrainai. Lietuvos "Caritas" pradeda rinkti aukas Ukrainos žmonėms. Pinigėlius arba šiltus ir naujus drabužėlius atneškite kitą sekmadienį -spalio 26 d.  ir po Sumos kreipkitės į "Carito" atstovus, kurie bus prie centrinių bažnyčios durų.