2014 m. rugpjūčio 15 d., penktadienis

Skelbimai (2014 08 15)

  • Prašome atkreipti dėmesį, kad nuo rugsėjo 1 d. keičiasi Šv. Mišių tvarka: Sekmadieniais Šv. Mišios vyks 9 val. (lietuvių kalba), 10.30 val. (lenkų kalba), 12 val. Suma - lietuvių kalba.
Šiokiadieniais šv. Mišių laikas nesikeis - ir žiemą ir vasarą - 19 val.
  • Atleista Švenčionėlių "Carito" vadovė E. Maldžiuvienė. Laikinai jos pareigas vykdys Klebonas.
  • Vasarai baigiantis - Rugpjūčio 26-27-28 d.d. - kviečiame jaunimą ir vaikus į parapijos jaunimo susirinkimus. Užsiėmimai vyks nuo 11 val. iki vakaro. Jų metu vyks katechezė, žaidimai, atradimai, vadovaus linksmi vadovai. Kviečiame aktyviai dalyvauti priešmokykliniame renginyje, kurio metu bus galima atlikti ir išpažintį ir dalyvauti šv. Mišiose.