2014 m. rugpjūčio 6 d., trečiadienis

Padėka

Klebonas dėkoja visiems talkoje dalyvavusiems parapijiečiams: "Visi, kurie dirbo, labai dirbo, labai stengėsi ir labai jiems dėkojame. Jie dirbo nuo ryto 5 val. iki vakaro".  Džiaugiasi, kad pavyko per alinantį karštį užbaigti darbus per keturias dienas ir guodžiasi, kad  kitoje talkoje žmonių turbūt bus daugiau.
P.s. Nuotraukose nematyti visų talkininkų, čia matote tik atsitiktines talkos akimirkas. 
Nuotraukos A. Leleikos