2014 m. gegužės 3 d., šeštadienis

Motinos diena

Gegužė pasidabinusi žiedais dosni  ir dvasiškais turtais - Motinos diena, gegužinės pamaldos. Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei - Dievo Motinai giedamos gražiausios giesmės, kuriose - Meilė, Gailestingumas, gyvas tikėjimas ir gamtos grožis.

Gegužės 4 d. mūsų bažnyčioje prieš pagrindines šv. Mišias 11.30 val. skambės eilės ir dainos skirtos Motinoms. Po šv. Mišių kviečiame kartu pagiedoti Švč. Mergelės litanija.