2014 m. balandžio 13 d., sekmadienis

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Šiandien kartu su visa Bažnyčia jau pradedame švęsti tą didžią velykinę paslaptį. Šią dieną Jėzus Kristus įžengė į savo miestą – Jeruzalę, kur turės mirti ir prisikels. Su nuoširdžiu tikėjimu minėdami tą išganingą jo atvykimą, ženkime paskui Viešpatį kančios ir kryžiaus keliu, kad malonės remiami, gautume dalį ir jo prisikėlime bei amžinajame gyvenime.

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje vyks: 
8.00; 10.00 (lenkų kalba); 12.00 (suma). 
Per sumą bus šventinamos verbos, vyks procesija