2014 m. kovo 24 d., pirmadienis

Italas kunigas Giovanni Sandonà (g. 1959) turi beveik 30 metų kunigystės patirtį, kurią praturtino ir darbas jaunimo centre, Vincenzo vyskupijos „Caritas“ vadovo poste, pastoracinės teologijos studijos. Visada domėjęsis socialiniais klausimais, Giovanni kunigišką pašaukimą suprato kaip neatsiejamą nuo pastangų siekti išskleisti žmogaus asmenį. Artumą žmonėms jis dažnai paliudijo, peržengdamas įprastas socialinio darbuotojo schemas. Būtent šis kunigas vienas pirmųjų atkreipė dėmesį į būtinybę ugdyti „Carite“ dirbančių savanorių sąmoningumą.