2013 m. kovo 30 d., šeštadienis

Šv. Velykų pamaldų tvarka


Šv. Velykų  pamaldų tvarka
Švenčionėlių Švč. M. Marijos Sopulingosios Bažnyčioje

Velykos (Kovo 31 d.)
  
7.00 val.  Iškilmingos Prisikėlimo Šv. Mišios;

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba;

11.00 val. Januliškio Šv. ap. Simono ir Judo Tado koplyčioje


2-oji Velykų diena (Balandžio 1 d.)

Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka:

8.00, 10.00, 12.00 val.