2013 m. kovo 16 d., šeštadienis

Kovo 17 d. švenčiame jau V-ąjį gavėnios sekmadienį

Iš visos širdies į mane atsiverskite, – sako Viešpats, – nes aš maloningas ir gailestingas.

Kovo 17 d. 16 val. Švenčionėlių Romos katalikų bažnyčioje vyks susitaikinimo pamaldos vaikams ir jaunimui.