2013 m. sausio 13 d., sekmadienis

Mūsų bažnyčioje paminėta Lietuvos laisvės gynėjų diena
Gerbkime Laisvę, kaip gerbiam kiekvienas save,
Nes nieko vertesnio daugiau nesurasti už ją.

Laisvės gynėjų diena mūsų bažnyčioje buvo paminėta apžvelgiant visą Lietuvos kovų už laisvę kelią. Lietuva senai skinasi kelią į nepriklausomybę. Daugelis kovotojų pasiaukojo, kad mums būtų geriau. Kovų formos buvo įvairios - nuo eilėraščio, dainos iki partizaninės kovos. Visi kovotojai mums yra vienodai brangūs. Tiek Maironis, tiek Valančius ar tie keturiolika, kurie plikom rankom stojo prieš ginkluotus karius - kalbėjo svečias LR seimo narys V. Stundys. Už žuvusius kovotojus aukotos šv. Mišios, uždegtos simbolinės žvakutės, sugiedotos tautiškos giesmės Marija, Marija ir Lietuva brangi. Švenčionėlių meno mokyklos mokiniai skyrė muzikinius numerius pagerbdami žuvusiųjų atminimą. 

Minėjime taip pat dalyvavo Švenčionėlių meno mokyklos mokiniai, Švenčionėlių ateitininkai, Švenčionėlių kultūros centro darbuotojai ir žinoma parapijiečiai.

Dėkojame visiems už bendrą maldą ir laiką skirtą Lietuvos laisvės aukoms atminti.