2012 m. lapkričio 18 d., sekmadienis

Lapkričio 25 Kristaus Karaliaus šventė


Kristaus Karaliaus šventė sutampa su paskutiniu liturginių metų sekmadieniu – aliuzija į tai, kad Kristus Išganytojas yra vienintelis istorijos ir visų laikų Viešpats, jam pavaldūs žmonės ir visi kūriniai. Jis yra tikroji Alfa ir Omega (Apr 21, 6).
Šventę 1925 metų gruodžio 11 dieną įvedė popiežius Pijus XI, paskelbdamas encikliką „Quas primas“, kurioje jis teigė, kad Kristaus karališkumas neatsiejamai susijęs su katalikų pareiga siekti įgyvendinti katalikiškos valstybės idealą, kovoti su visuomenėje plintančiu „laicizmu“, pasaulietiškumo „pavojais“. Šiandien Bažnyčia šią šventę interpretuoja kur kas Evangelijai artimesne dvasia. 
Primename, kad su šia švente užbaigiame Bažnytinius metus. Kitas sekmadienis jau bus I Advento sekmadienis - pirmas Naujų bažnytinių metų sekmadienis.
Naudota Bernardinai.lt informacija