2011 m. balandžio 10 d., sekmadienis

Padėka

Nuo gavėnios pradžios  - visus 5 sekmadienius ne tik suaugę tikintieji, bet ir vaikai bei jaunimas ruošė bei kartu su visais tikinčiaisiais ėjo "kryžiaus kelius". 
Dėkojame visiems mokytojams ir vadovams padėjusiems paruošti ir organizuoti "kryžiaus kelius" jaunimui ir vaikams.