2011 m. kovo 24 d., ketvirtadienis

KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ SU KUNIGU A. BARELLI

Kovo 25 d. 10.30 val. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje viešės italas kunigas A. Barelli. Kunigas A. Barelli jau 20 metų dirba su vaikais. Italijoje jis dirbo istorijos, geografijos ir tikybos mokytoju. Lietuvoje pirmą kartą apsilankė 1994 metais su italų savanoriais iš saleziečių ordino ir pradėjo organizuoti vasaros stovyklas jaunimui. A. Barelli, 2001 m. atsikėlęs gyventi į Vilnių, puikiai kalba lietuviškai. Jis yra Šv. Jono Bosko parapijos Lazdynuose kunigas, vadovauja Saleziečių Vilniaus namams. Šv. Jono Bosko bažnyčios kunigai rūpinasi vaikų laisvalaikiu po pamokų ir vasaros atostogų metu: organizuoja dienines ir vasaros stovyklas, įvairius meninio ugdymo, sporto būrelius.
2009 m. Kunigas Alessandro Barelli apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle „Už Vilniaus jaunuomenės ugdymą savitarpio pagalbos dvasia“. 
Svečias yra paruošęs programą apie J. Bosko gyvenimą ir darbo principus su vaikais ir jaunimu, taip pat tikisi nuoširdžiai ir atvirai pabendrauti su gimnazistais. 
12 val. kunigas svečias kviečia jaunimą dalyvauti šv. mišiose Švenčionėlių bažnyčioje.
Maloniai visus kviečiame.