2010 m. birželio 8 d., antradienis

Pirmoji komunija


Birželio 13 dieną 11 val. šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje pirmąją komuniją priėmė 35 jaunieji katalikai. Iškilmėms vadovavo vikaras R. Kučko.